Komplexné pohrebné služby

Druhy pohrebov

 • Pohreb s obradom - je obrad za účasti pozostalých - vrátane kremácia alebo uloženie do hrobu
 • Kremácia bez obradu - je kremácia bez účasti pozostalých s následným vyzdvihnutím urny
 • Pohreby do zeme na cintorínoch
 • Cirkevné pohreby v kostoloch a kaplnkách
 • Rozlúčka s urnou
 • Pohreb v dome smútku - v mieste bydliska

Preprava zosnulých

 • z nemocnice
 • zo zdravotníckeho zariadenia
 • pri úmrtí doma
 • prevoz po celej Slovenskej republike

Ostatné služby

 • uloženie zosnulého v chladiacom zariadení
 • smútočné kvety a vence vrátane stúh a dodanie na miesto určenia
 • vybavenie úmrtného listu
 • parte na počkanie v kancelárii
Top